Ackermanni skulptuurid

www-pildid-works-featured-Simuna-Peetrus-Paulus-1920×550

Simuna Peetruse kuju sarnaneb lõikejoone pehmuselt Tallinna toomkiriku kantsli ukseportaali kaks aastat hilisema Peetruse figuuriga. Järgnevatel aastatel, nagu kinnitab nende kujude võrdlus toomkiriku altariseina Peetruse figuuriga, muutus Ackermann meeste kujutamisel oluliselt karakteersemaks, tema lõikejoon teravamaks.

Simuna Peetruse ja Pauluse kuju võib ka võrrelda enam-vähem samaaegsete Vigala kiriku altariseina Peetruse ja Pauluse figuuriga. 

4 aastat ago