Sally von Kügelgeni värv

Featured_SallyVarv

Nagu võib lugeda kantsli korpuse sisekülje tahvlitelt, olid kantsli renoveerijateks tisler J. Johanson, maalija Kalff ja „kunstniku preili“ S. v. Kügelgen.

Baltisaksa naiskunstnik Sally von Kügelgen pärines kuulsast Kügelgenide kunstnikedünastiast ning oli kirikute kaunistamisega tegelenud ka varem – näiteks on ta loonud Tallinna Kaarli kiriku kolm apsiidimaali. Juuru kantsli figuure polükroomiaga kattes on kunstnik jälginud hoolikalt nende vormi. Kristus Maalimapäästja (Salvator Mundi) kui evangelistidest ja inglitest tähtsama kuju rõivaste ja atribuudi – ristiga maakera – kaunistamiseks on Kügelgen kasutanud erinevaid kuldseid ornamente. Kõlaräästast krooniv Kristus Võitmatu on maalitud imetlusväärse värvi- ja tundepeenusega. Kogu tema keha on kaetud väikeste risti-rästi pintslilöökidega, käed ja jalad aga pikemate pintslitõmmetega.

2 aastat ago