Vigala kantsel 1992 ja 2005

Featured_KantsliKolaraast

1888. aasta polükroomne lahendus püsis 2005. aastani, mil see kiriku siseruumi remondi käigus Muinsuskaitseametiga kooskõlastamata uuesti üle värviti. Üle värvimata jäid vaid korpuse skulptuurid, Kristus Võitmatu kuju ja Marie von Plateri vapikilp.

2005.–2006. aastal uuris AS KAR-Grupp polükroomiat kohapeal ning ennistuskoda Kanut tegi värvikihtide laboratoorsed uuringud. Uuringute käigus tehti kindlaks kantsli värvikihtide stratigraafia ja värvitüüp. Selgus, et 2005. aasta värv on tüübilt õlialküüdvärv, mille eemaldamine on hinnanguliselt küll võimalik, kuid keerukas ja väga ajamahukas töö.

2 aastat ago