Kas Tallinna Rootsi Mihkli kiriku ristimiskambri tegi Christian Ackermann?

Tallinna Rootsi Mihkli kiriku ristimiskambrit on peetud Christian Ackermanni varaseks tööks. Seda eelkõige põhjusel, et Ackermanni endisel kodumaal, Preisimaal, olid sellised kaheksakandilised baptisteeriumid laialt levinud ning et ristimiskambri figuurid ja ornament on võrdlemisi meisterlikult nikerdatud. Ometi, kui vaadata baptisteeriumis olnud nelja putoga ristimisvaagnast säilinud fotot ja vaagna kuplit kaunistavaid figuure ning ornamenti lähemalt, siis muutub Ackermanni autorlus küsitavaks: lõikejoon näib isegi Ackermanni varaste töödega võrreldes liiga pehme, figuurikäsitlus on nii kehahoiu, nägude kui ka rõivadetailide osas meistri teistest töödest erinev.

Kes baptisteeriumi valmistas, on puuduvate andmete tõttu võimatu öelda. Ei saa välistada, et ristimiskamber on importkaup. Tislerite ja puunikerdajate ameti vastu suunatud kirjas Tallinna raele viitab Ackermann puunikerduskunsti võõrsilt sissetoomise praktikale: „… kuna tisleriametil kujunikerdamisest õiget arusaamist ei ole ega oska ta sel alal ka midagi teha, tuleb kõik kujunikerdamistööd mujal valmistada …“ (kiri: TLA.230.1.Bf 35 I, l. 80-83)