Mittetulundusühing Art Detectives

Mittetulundusühing Art Detectives on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille eesmärgiks on kunstiteoste teaduspõhine uurimine.

Uuringute läbiviimiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:

  • Teaduspõhiste uuringute läbiviimine, mis hõlmab erinevaid kunstiteoste liike: tahvel- ja seinamaalingud, polükroomsed objektid, skulptuurid ja muud sarnased uurimisobjektid.
  • Erinevate uurimismetoodikate kasutamine, mis hõlmab mitmeid huminaatar- ja reaalteaduste põhiseid analüüse nagu näiteks: kunstiajalooline analüüs, valgus- ja pildindustehnoloogia põhised uuringud, materjalikoostise määramine läbi keemilise ja füüsikalise analüüsi jne.
  • Uurimistulemuste dokumenteerimine ja visualiseerimine nii aruannetena, trükistena, teadustöödena ning ekspositsioonidena nii analoog- kui digitaalvormis.

MTÜ Art Detectives

Reg. nr: 80551725
Narva mnt 15, Tallinn, Harjumaa 10120
Kontakt: hilkka.hiiop@artun.ee
Telefoni nr: +372 56 577 980