Apostel Andreas (RM)

Andreas sündis uue testamendi järgi kalamees Joona pojana Galileas. Enne Jeesuse kutsele järgnemist oli Andreas olnud kalamees ja Ristija Johannese jünger. Andrease esimeseks misjonitööks oli tuua oma vend Siimon, tulevane Peetrus, Jeesuse juurde. Mõlemad vennad ristiti ning neist said misjonärid Väike-Aasias, Traakias (nüüd Bulgaaria) ja Sküütias (Ida-Rumeenia) ning vene kroonikute andmetel olevat Andreas jõudnud välja isegi Kiievi ja Novgorodini.

Andrease atribuudiks on diagonaalrist, millel ta hukati.

Rahvakalendris on Andrease ehk andresepäev 30. november.

5 aastat ago