Kolgata grupi annetaja, lihunik Herman Rahr

Featured_kiri

Kolgata-teemalise skulptuurigrupi tellis ja annetas kirikule Toompea kodanik ja Toomgildi vanem, lihunik Herman Rahr (Rohr). Hermann Rahri annetust fikseeriv silt kinnitati Kolgata-grupi jalamile, figuure kandva võidukaare ristpalgi altaripoolsele küljele. 

ANNO 1694 den 8 December Hatt der
Ehren Vesten und WollGeachten Herrn Herman
Rahr Bürger und Elster der Tumschen Gilde
diese Crucifix Gott zum Ehren und der
Königl: Tumkirchen zu Zierde Vorehret.

(Eesti keeles: ANNO 1694 8. detsembril on auväärne ja kõrgesti austatud härra Herman Rahr, toomkodanik ja Toomgildi vanem annetanud selle krutsifiksi Jumala auks ja kuningliku toomkiriku kaunistuseks).

3 aastat ago