Projekt “Christian Ackermann – Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas” (2016-2020)

Projekti eesmärk on äratada unustusehõlmast Christian Ackermann – Eesti barokiajastu skandaalseim ja andekaim puunikerdaja. Tallinna Pheidiaseks (vanakreeka kujur, u 480 eKr – u 430 eKr) tituleeritud Ackermann murdis end välja aastasadu püsinud jäigast tsunftisüsteemist ning tema töökojas valmisid aastatel 1680–1710 peaaegu kõik Eesti tähelepanuväärsemad kirikusisustuselemendid: altariseinad, kantslid ja vappepitaafid, samuti krutsifiksid ning väidetavalt ka Eesti kontekstis unikaalne Tallinna Rootsi-Mihkli kiriku baptisteerium.

Projekti käigus vaadatakse kaasaegset metodoloogiat ja tehnoloogiat ning allikakriitikat rakendades üle kõik Ackermannile omistatud altariseinad, kantslid jt kunstiväärtuslikud objektid. Parimaid spetsialiste kaasates uuritakse Ackermanni nikerduste ja tisleritöö materjali, töötlemistehnikaid, tüpoloogiat ja polükroomiat. Tehniliste uuringute tulemusi kirjalike arhiiviallikatega seostades-võrreldes moodustatakse digitaalne veebirakendus, mis võimaldab materjali analüüsida ja teha Ackermanni autorluse kohta senisest kindlamaid järeldusi.

Projekt algas Christian Ackermanni töökojas valminud Tallinna Toomkiriku altariseina (1694–1696), kujuri tippteose, uuringutega ning jätkub Juuru, Järva-Madise, Rapla, Simuna, Vigala jt Eesti kirikus, kus Ackermannile atribueeritud teoseid leidub.

Uurimisprojekt päädib 2020. aastal näituse ja raamatuga „Christian Ackermann – Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas“ Eesti Kunstimuuseumi Niguliste muuseumis.

Kogu projekti vältel pööratakse palju tähelepanu selle avalikkusele tutvustamisele ja koostööle koolide, kohalike kiriklike ja ilmalike kogukondadega. Eesmärk on näidata, et Tallinna andekas kujur Christian Ackermann puudutas ja puudutab veel tänapäevalgi oma tegevusega ka maapiirkondi, paljusid kihelkonnakirikuid ja kohalikke kogukondi.

Koordinaatorid:

 • Eesti Kunstiakadeemia (EKA)
 • Eesti Kunstimuuseum (EKM)
 • Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (EELK)

Põhitäitjad:

 • Prof Hilkka Hiiop
 • Dr Tiina-Mall Kreem
 • Dr Anneli Randla
 • Isabel Aaso-Zahradnikova
 • Juhan Kilumets
 • Andres Uueni

Täitjad:

 • Dr Alar Läänelaid
 • Dr Riin Rebane
 • Dr Signe Vahur
 • Triin Kröönström
 • Johanna Lamp
 • Merike Kurisoo
 • Tarmo Saaret

Koostööpartnerid:

 • EELK Kultuuriväärtsuse Nõukogu
 • EELK kogudused
 • Muinsuskaitseamet
 • Maksu- ja Tolliamet
 • Tartu Ülikool, analüütilise keemia osakond
 • Tartu Ülikool, geograafia osakond
 • Eesti Keskkonnauuringute Keskus
 • Tallinna Linnaarhiiv
 • Archaeovision OÜ
 • Vatson OÜ
 • Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakond

Toimumiskohad:

 • EELK Tallinna Piiskoplik Toomkirik
 • Eesti Kunstimuuseum – Niguliste muuseum
 • EELK Tallinna Rootsi-Mihkli kirik
 • EELK Tallinna Püha Vaimu kirik
 • EELK maakirikud: Karuse, Türi, Rapla, Martna, Simuna, Koeru, Vigala, Hageri, Juuru, Järva-Madise, Lihula, Kullamaa