Millega krutsifiksi võrrelda?

Featured_EKMSaarejooks

Eesti Kunstimuuseumi krutsifiks sarnaneb kõige enam Koeru kiriku Kristusega. Mõlemal ristilöödul on sarnaselt kujutatud keha, jalgu ja niudevöö voldistikku.

3 aastat ago