Polükroomiata Mooses

www-pildid-works-featured-1920x550_group27_mooses

Kantsli korpust toetav Moosese kuju, mis erinevalt teistest figuuridest on puiduni paljaks kraabitud, oli algselt kaetud polükroomiaga. Kuju kaotas oma värvid pärast seda, kui see Eesti Kunstimuuseumist (kuhu see oli koos kantsli ülejäänud osadega hoiule toodud) varastati. Tõenäoliselt arvasid vargad, et kui nad kujult värvi maha võtavad, siis saavad nad selle kunstiturul Amandus Adamsoni tööna kallilt maha müüa. Kas ja kuidas see õnnestus, pole teada. Igatahes jõudis kuju 2014. aastal uuesti muuseumisse sooviga leida tõestust selle kohta, kas see on Adamsoni töö või ei. Loomulikult tundsid muuseumitöötajad Mooseses Ackermanni kaduma läinud kuju ära ning see liideti kantsliga, mille juurde see kunagi kuulus.

6 aastat ago