Kantsli asukoht kirikus

www-pildid-works-featured-1920x550_group25_Woltemate

Heinrich Julius Woltemate 1690. aastate algul joonistatud varasema Mihkli kiriku (praegu õigeusu Issandamuutmise peakirik) plaanilt on näha, et kantsel paiknes kahelöövilise hoone idapoolse piilari küljes, kust see oli ühtviisi hästi näha nii põhja- kui ka lõunalöövis istujatele, aga kus see vaadet altarile paratamatult varjas. 1707. aastal kujundas Ackermann ümber Tallinna Rootsi-Mihkli kiriku vana, Lüdert Heissmanni töökojas valmistatud kantsli.

6 aastat ago