Vigala ja Simuna altariseinad

Vigala_BLOG

Ackermann nikerdas altariseina dekoori suuresti ise, arendades ornamendi ja figuuride puhul edasi Simuna ehisseina juures tehtut.

Samuti nikerdas Ackermann Vigala altarile allegoorilised voorused Usu, Lootuse ja Armastuse. Sarnased kujud on ka Simuna kiriku altariseinal.

3 aastat ago