Mille poolest on Hopneri maja siseportaal ainulaadne?

Tallinna raekoja platsile eramajja 1681. aastal valmistaud siseportaal on ainus Ackermannile omistatud mittekiriklik teos, mis on tänapäevani säilinud.

Kes tellis Ackermannilt siseportaali?

Töö tellija oli Lübeckis sündinud kaupmees Johan Höppner, kes oli 1662. aastal ostnud Raekoja platsil maja ja lasknud selle ajakohastada: avardada aknaid ja uksi, maalida laetaladele taimornamendi, ehitada seinakappe ja -paneele. 1681. aastal valmis elutoa nikerdportaal, nagu kinnitab sellele karniisile lisatud daatum, mis stiilianalüüsi alusel on omistatud Christian Ackermannile.

Mille poolest erines töö varasematest?

Ackermanni nikerdustega portaal erines linna varasematest siseportaalidest. Portaali pilastrid, samuti karniisikonsoolid ja soklid on kaunistatud just moodi tulnud looduslähedase dekooriga ja kapiteele kaunistavasse lillevanikusse on lisatud eht-ackermannlikud putopead.

Varem domineeris (sise)portaalide kujunduses otsene moraaliretoorika, mida anti edasi sissraiutud või nikerdatud mõtteteradega. Ackermanni nikerdatud portaalikaunistus osutas moraalile kaudsemalt.