Kes Rapla vanasse kesksaegsesse kirikusse kantsli tellis?

1700. aastal valminud Rapla kiriku kantsli tellis Lelle ja Linnape mõisa omanik Matthias von Stauden, oma 1682. aastal surnud abikaasa Anna Dorothea von Richteri mälestuseks ning enda ja teise naise, Johanna Katharina von Taube auks. Uus kantsel telliti Rapla vanasse keskaegsesse kirikusse. Kantsli annetusega otseselt või kaudselt seotud aadlike vapid paigutati traditsiooniliselt kõlaräästale.

Kantsel oli algselt paigutatud kiriku võidukaare külge nii, et trepikäik jäi koguduse poole. Kantslist peetud jutlus oli jälgitav ka altariruumist, kus paiknesid tähtsamate koguduseliikmete pingid.

Mida näitab kantsli stiilianalüüs?

Rapla kantsli on Ackermannile 1943. aastal omistanud kunstiajaloolane Sten Karling. Meistri loomingu 2016–2020. aasta uuringute käigus läbi viidud uus figuuride stiilianalüüs näitab, et Ackermann ei ole neid nikerdanud üksi.

Kantsli korpusel kujutatud evangelistide ja Kristus Maalimapäästja ning ukseportaali krooniva avatud tiibadega putokonsooli tüpaaž ja lõikestiil sarnanevad meistri varasemate töödega, kuid korpuse putokonsoolid ja osa lillornamendist on teistsugused. Kantsli kõlaräästast krooniv kolme pojaga pelikan erineb Ackermanni töökojaga seostatud Vigala ja Hageri kiriku altariseina, samuti Karuse kiriku kantsli pelikanist.

Võrreldes Ackermanni varasemate töödega on erinev ka ornamendi kasutus ja käsitlus. Ühegi teise Ackermanni osalusel valminud kantsli korpuse karniisi ei kaunista taimornament; ühelgi teisel kantslil pole figuuride nimetahvlite asemel ornamentaalseid reljeefe, trepirinnatisel ainult taim-, akantus- ja lillornamenti ega ole korpust toestatud kirsiväädiga kaunistatud sambaga.

Nõnda kerkibki üles hüpotees, et Rapla kiriku kantsel, tehti kahes erinevas töökojas: korpusele paigutatud Kristuse ja evangelistide figuurid ning ukseportaalile asetatud putokonsool tehtud Ackermanni töökojas, aga kantsli korpuse ja kõlaräästa ühes selle juurde kuuluva dekooriga tegi keegi teine meister.

Rapla keskaegse kiriku asemele ehitati 1901. aastal romaanikast inspireeritud ümarkaarstiilis uus hoone. Vana kiriku kantsel võeti oma asukohalt maha ja pandi uude kirikusse üles, loobudes vaid kantsli algsest ukseportaalist. Rapla kiriku valmimise ajaks oli eluõigust võitmas neobarokk, mistõttu Ackermanni kantsli stiil sobis ka uude kirikusse.