Aposte Peetrus (RM)

Enne Jeesuse jüngriks hakkamist oli Siimon, kellele Jeesus andis nimeks Peetrus, kalamees. Kord püüdnud ta koos vend Andreasega Galilea järve ääres kala, kui sinna tulnud Jeesus ja lausunud: „Tulge minu järel ja ma teen teid inimeste püüdjaks“ (Lk 4:19). Seepeale jätnud vennad võrgud ning läinud Jeesusega kaasa.

Peetrus oma keevalise loomuga oli varmas tunnistama Jeesust Messiaks, kuid tema oli ka see, kes salgas Jeesuse vangistamise järel kolm korda ta maha.

Hiljem, pärast ülestõusnud Kristusega kohtumist sai aga Peetrusest üks tema tähtsamaid jüngreid ja apostleid, kellele Jeesus ütles: „Ja mina ütlen sulle: Sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse, ja põrgu väravad ei saa sellest võitu. Ma annan sulle taevariigi võtmed, ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas, ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas.” (Mk 16:18-19).

Peetrus kuulutas jumalasõna Väike-Aasias ja asutas arvatavasti Rooma esimese kristlaste koguduse. Nagu paljudele Jeesuse järgijatele, sai ka Peetrusele osaks märtrisurm.

Peetruse atribuudiks on enamasti taevavõti (või võtmed) ja raamat.

Rahvakalendris on peeterpauli päev 29. juuni.

6 aastat ago