Apostel Paulus (Lihula)

Paulus on Jeesuse jüngritest kõige tuntum, seda tänu Luuka evangeeliumile ja 13 kirjale Uues Testamendis. Enne ilmutuse saamist – taevasest valgusest pimestamist, Jeesuse hääle kuulmist –, ja usulist pöördumist, enese ristida laskmist ja nägemise tagasi saamist, oli Pauluse nimi Saulus ja ta oli tuntud kui kristlaste tagakiusaja.

Seejärel ühines Paulus Jeesuse teiste jüngritega ning temast sai suurim ristiusu misjonär. Koos apostel Peetrusega peetakse Paulust tegelikuks kristliku kiriku asutajaks. Kuigi ta polnud Jeesuse 12 lähima õpilase seas, nimetatakse ka teda just seetõttu apostliks.

Märtrisurma leidnud Pauluse atribuudiks on mõõk, millega tal pea maha löödi ning raamat tema kirjadega.

Rahvakalendris on peeterpauli päev 29. juuni.

7 aastat ago