Evangelist Markus (Hageri)

Markus oli apostel Pauluse rännukaaslane tema esimesel misjonireisil. Pärast Pauluse lahkumist läks Markus koos Peetrusega Rooma ja pani tema sekretärina kirja evangeeliumi, mida peetakse neljast evangeeliumiks kõige vanemaks. Hiljem kuulutas Markus evangeeliumi Liibüas ja asutas ristiusu koguduse Aleksandrias, kus talle langes osaks märtrisurm.

Markuse atribuudiks on (tiivuline) lõvi, arvatavasti seetõttu, et tema evangeelium rõhutab Kristuse kui Juuda lõvi kuninglikku väärikust. Evangelisti ja Peetruse sekretärina on tal käes kirjutussulg ja raamat.

Rahvakalendris on markusepäev 25. aprill.

6 aastat ago