Kantsel (RM)

Nii nagu Ackermanni varasemad kantslid, liigendavad korpuse külgi korintose kapiteeli ja putokonsooliga keerdsambakesed; samamoodi nagu Karuse ja Juuru kantslid, paiknevad keerdsambakeste vahel nikerdatud figuurid, seekord Peetruse, Salvator Mundi, Pauluse, Andrease ja Johannese kujud, nende alla jäävad nimetahvlid; nii nagu toomkiriku kantsli puhul, kaunistavad trepirinnatise tahvleid apostlite – Matteuse, Siimona ja Tooma – ilmselt samuti 1707. aastast pärinevad pildid ning nende nimetahvlid; trepikäiku lõpetav tahveldatud uks, mida raamivad korintose kapiteelidega liseenid, on samuti Ackermanni ajast. Mitme teise Ackermanni kantsli sarnaselt toetab Rootsi-Mihkli kiriku kantslit Moosese figuur. Ackermanni nikerdatud on ka kantslikorpuse üht külge kaunistav naturalistlik, eri taimedest ja õitest moodustuv vanik.

6 aastat ago