Karuse kiriku kantsel

Kantsli tugifiguur Mooses tähistas vana testamenti ja ennekõike Jumala kümne käsu kehtivust luterlikus kirikus. Ristiga maakera hoidva ja maailma õnnistava Kristuse ehk Salvator Mundi ning evangelistide Matteuse, Markuse, Luuka ja Johannese ning apostel Peetruse ja Pauluse kujud osutasid aga uuele testamendile ja puhtale evangeeliumiõpetusele. Oma verega poegi toitev pelikan ja Kristuse kannatuseatribuutidega inglid tähistasid Kristuse ohvrisurma ning Kristus Võitmatu igavest elu kristluses.

7 aastat ago