Kristus Võitmatu (Märjamaa)

Kristus on ristikiriku ja ka selle evangeelse haru keskne figuur – Jumala poeg, kelle tõi Uue Testamendi järgi ilmale Neitsi Maarja ning kelles kristlaskond näeb inimkonna ja kogu maailma lunastajat. Kolmkümmend kolm aastat maa peal elanud, inimesi õpetanud ja mitmesuguseid imesid korda saatnud, siis reedetud ja risti löödud Kristus leidis igavese elu oma taevase isa juures. Näitamaks, et need kes usuvad kristlusse, nende päralt on taevariik, au ja hiilgus igavesti, ilmutas ta end pärast ülestõusmist ning on kõigi usklikega osaduses.

Ülestõusnud ja igavesti elava Kristuse atribuudiks on ristiga võidulipp, tema jalge all olev pealuu osutab sellele, et ta on võitnud surma, ja madu, et ta on võitnud patu.

4 aastat ago