Martna kiriku altarisein

Tundmatu kunstniku maalitud Püha õhtusöömaega ja Kristuse ristisurma kujutava pildi kohal seisab kahe jumalikku sfääri markeeriva ingli kuju vahel Kristus Võitmatu. Kompositsiooni mõte on kuulutada – Jumal on saatnud oma ainusündinud poja maailma, et inimesi lunastada ja kinkida kristlastele igavene elu.

Kahel pool maale seisavad vana ja uue testamendi liitu, kümne käsu ja ristimise sakramendi tähtsust sümboliseerivad Mooses ja Ristija Johannes ning kristlikud voorused, ristiga Usk ja ankruga Lootus.

6 aastat ago