Toomkiriku altarisein

Eesti kontekstis on altariseina alt ülespoole loetav ikonograafia rikkalik: altari keskteljel olnud maal „Püha õhtusöömaeg“ kõneles Kristuse äraandmisest, reetmisest, inimloomuse nõrkusest; sellele järgnenud maal „Kristuse ristilöömine“ inimkonna lunastamisest, jumalikust vereohvrist; altariseina krooniv, kuldset võidulippu kandev, Aadama pealuule ja maole astuv Kristus Kõigevõitja figuur sümboliseerib kristliku elu võitu surma ja patu üle.

Altari põhikorrusel seisavad luterlastele kaheteistkümnest apostlist kaks tähtsamat: pühakirja ja mõõgaga apostel Paulus ning pühakirja ja taevavõtmega apostel Peetrus. Altariseina karniisil istuvad neli evangelisti oma raamatute ja atribuutidega: lõviga Markus, härjaga Luukas, ingliga Matteus ja kotkaga Johannes.

Altariseina tipus on Kristuse kõrval Maarja Magdaleena ja ingel kui viited andekspalumisele ja -andmisele ning igavese elu lootusele.

6 aastat ago