Evangelist Matteus (toomkirik)

Enne Kristuse jüngriks hakkamist oli Matteus roomlaste maksukoguja. Oletatakse, et Matteus kirjutas oma evangeeliumi Judeas ja jutlustas hiljem Etioopias. Vanakiriku traditsiooni järgi oli tema evangeelium pühakirjas esimene ja selles on ristimiskäsk kõige selgemini välja toodud: „Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad /…/, neid õpetades pidama kõike, mida mina teile olen käskinud!“ (Mt 28:19-20)

Matteuse sümboliks on ingel, atribuutideks kirjutussulg (skulptuuril kadunud) ja raamat, mis viitavad tema evangeeliumi kirjutamisele. Rahvakalendris on Matteuse ehk madisepäev 21. september.

7 aastat ago