Usk (VigalaAltar)

Usk (Fides), Lootus (Spes) ja Armastus (Caritas) on teoloogilised, jumalikud ehk kristlikud voorused. Nad põhinevad Pauluse sõnadel: „Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus.“ (1Kr 13:13). Vastupidiselt kümne pahe (nt liigsöömine, varastamine, valetamine jne) keelule ei ole nendega seotud ühtegi konkreetset käitumiseeskirja. Usk, lootus ja armastus on kristlase elutunnetuse lahutamatu osa. Kolme kristlikku voorust täiendavad antiikfilosoofiast üle võetud kardinaalvoorused: Tarkus, Õiglus, Vaprus ja Mõõdukus.

Kristlikus ikonograafias on Usu atribuudiks rist ja/või karikas armulaualeivaga, Lootuse atribuudiks ankur ja/või lind ning Armastuse omaks lapsed ja/või süda.

4 aastat ago