Eesti Kirik 1935

www-works-featured-Toomkirik-Eestikirik-1920×550

Altariseina originaalmaalid – Ernst Wilhelm Londiceri maalitud „Püha õhtusöömaaeg“ ja „Ristilöömine“ – ei ole säilinud. Need vahetati 1866. aastal Eduard von Gebhardti maali vastu välja. Viimased teated ühe Londiceri maali kohta pärinevad 1935. aasta ajalehest Eesti Kirik (nr 46), mille andmetel „on koorilt leitud vana maal, milles kujutletud Õnnistegija ristil, Maria ja Johannes risti all. On väga võimalik, et nimetatud maal on Londiceri töö, olles üks kahest Toomkiriku vanast altaripildist … Leitud pilt asub praegu sisseraamitult hra piiskopi töötoas konsistooriumi ruumes.“

Praeguseks on maalide asukoht teadmata. Arvatavasti oli tegemist gravüüri vahendusel maalitud piltidega – selline praktika oli 17. sajandi teisel poolel väga populaarne.

6 aastat ago