Kõlaräästa skulptuurid

0. Featured_ToomKantselKolaraast1

Sten Karlingi 1943. aastal avaldatud uurimuse kohaselt valmistas ümbertõstetud kantslile kõlaräästa uue põlvkonna puunikerdaja Johann Valentin Rabe. Uued arhiivileiud aga näitavad, et ajavahemikus 1724–1726 on toomkirikus tehtud tööde eest palka saanud kujur Salomon Zeltrecht. Toomkiriku kantsli ja toolide arveraamatu järgi on 1726. aastal makstud kujur Salomon Zeltrechtile tööde eest 54,70 rubla ja maalija Johann Heinrich Fickile 35,40 rubla (TLA. 237.1.143, 1.02.1726). Tõenäoliselt olid mehed pigem seotud kantsli kui keerukama objekti ümberehitamise ja kõlaräästaga täiendamisega kui tööga toolide juures.

3 aastat ago