Kolgata-grupi annetaja, pastor Heinrich Göseken

Kullamaa Kolgata-grupi tagakülje tekst annetaja ja daatumiga

Kolgata-teemalise skulptuurigrupi tellis ja annetas kirikule Kullamaa koguduse kauaaegne õpetaja Heinrich Göseken. Gösekeni annetust kinnitav tekst on maalitud Kristust kandva ristipuu altaripoolsele küljele. 

3 aastat ago