Puised figuurid

Featured_PVFiguurid

Nikerdatud evangelistide pooside kohmakus ja kehakatete voldistiku kohatine jäikus ennekõike jalgade osas võib viidata sellele, et kogu tööd ei teostanud Ackermann ise, vaid osa sellest tegid tema abilised või õpipoisid.

Evangelistide reljeefsed figuurid erinevad Ackermanni enda skulptuuridest nikerdustehnika olulistes üksikasjades: lihtsama vormiga habemete ja juuste, kitsaste „sallilaadsete” voldistike, teravate voldiharjade ja diagonaalsete lõikejoontega „kääritud” käiste poolest.

3 aastat ago