Uus trepirinnatis

Featured_trepirinnatis

Juuru kantsli algse trepirinnatise kujunduse kohta puuduvad andmed, kuid kantsli trepi ukseportaalile nikerdatud taime- ja lillemotiividega ornamentikat on vähe muudetud. Kolmest reljeefist kaks – Kristuse sündi ja ülestõusmist kujutavad – on nikerdatud Tallinna Püha Vaimu kiriku kantsli (1597) trepirinnatise tahvlite järgi. Kolmas reljeef kujutab Juuru ümberehitatud kiriku taustal vana, keskaegse kiriku mudeliga taevasse lendavat inglit, viidates sakraalkunstiga ümberkäimise erilisele pühadusele.

Ukse kohal olev inglipea vaatas arvatavasti varem koguduse poole. Sarnaselt algsele kavatisele paiknevad polügonaalse kõlaräästa nurkadel putopead, mille kohal räästakarniisil seisavad kannatusatribuutidega inglid, kelle vahele jäävad pahkmikornamendiga peegelduvad reljeefide paarid. Kõlaräästa krooni moodustavad pahkmik- ja akantusornamendiga dekoreeritud roided, mille tipus seisab võidulipuga Kristus.

2 aastat ago