Võrdlus teiste Ackermanni teostega

Featured_Vordlus

Samasugust Kristus Võitmatu alust putokonsooli nagu Märjamaal, võib näha ka Ackermanni töökojas hiljem valminud Järva-Madise altariseinal. Kui võrrelda Järva-Madise ja Märjamaa altari putopäid ja ornamentaalse dekoori nikerdust, näeme, et need on peaaegu identsed.

Märjamaa Moosese kuju sarnase Moosese oli Ackermann nikerdanud 1686. aastal Tallinna toomkiriku kantslile. Samal ajal sigines Märjamaa juustest keerdunud sarvede ja käsulaudadega Moosese rõivastusse aga sarnaseid jooni ka varasema Simuna ja Vigala altariseina Peetruse kujuga.

3 aastat ago