Skulptuurid

Featured_Figuurid

Algse Kolgatateemalise maali külgedel olid umbes meetrikõrgused kujud: vasakul Mooses ja paremal Ristija Johannes. Tipufiguuriks oli Kristus Võitmatu kuju, mis toetus suurele putopeaga soklile. Kristusele sekundeerisid kahel pool rõõmusõnumit kuulutavad inglid, ühes käes pasun ja teine käsi suunatud annetajate vappidele.

Altariseina kujusid – nii Kristust, ingleid kui ka prohvet Moosest ja Ristija Johannest nikerdades – rakendas Ackermann oma varasemaid töökogemusi ja -oskusi, neid loovalt edasi arendades.

Inglifiguurid illustreerisid Johannese ilmutusraamatut: „… ja taevast kostsid valjud hääled: Maailma kuningriik on saanud meie Issanda ja tema Kristuse omaks“ (Ilm 11: 15).

3 aastat ago