Karuse kiriku kantsel

Christian Ackermann valmistas Karuse kiriku kantsli koos teda abistanud tisleri ja maalijaga 1697. aastal. Kantsli tellis ja annetas kirikule Johann Heinrich von Derfelden. Kõlaräästale pandi Claes Toti ja Johann Heinrich von Derfeldeni vapid. Kantslit on hilisemal ajal ümber kujundatud.

Mida on teada Christian Ackermanni töödest Karuse kirikus?

Kantsli korpuse kaunistamiseks on Ackermann nikerdanud Kristus Maailmapäästja ja nelja evangelisti kujud. Samuti on Ackermanni nikerdatud apostel Peetruse ja võib-olla ka Pauluse figuur. Ka kantsli korpuse dekoratiivsed putokonsoolid (v.a üks) ja kõlaräästal seisvad Kristuse martüüriumi atribuutidega inglite figuurid on tema loodud, samuti kantslit kaunistav naturalistlik taimornament. Algselt kuulus kantsli kompositsiooni ka kõlaräästast krooninud Kristus Võitmatu figuur, mis hiljem on tõstetud altariseina karniisile, ning korpust toetanud Moosese ja ukseportaali ehtinud poegadega pelikani kuju, mis on kirikust varastatud.

.

Millist sõnumit kandsid kantsli figuurid?

Kantsli tugifiguur Mooses tähistas vana testamenti ja ennekõike Jumala kümne käsu kehtivust luterlikus kirikus. Ristiga maakera hoidva ja Kristus Maailmapäästja ehk Salvator Mundi ning evangelistide Matteuse, Markuse, Luuka ja Johannese ning apostel Peetruse ja Pauluse kujud osutasid aga uuele testamendile ja puhtale evangeeliumiõpetusele. Oma verega poegi toitev pelikan ja Kristuse kannatuseatribuutidega inglid tähistasid Kristuse ohvrisurma ning Kristus Võitmatu igavest elu kristluses.

Mis juhtus Karuse kiriku kantsliga?

Kantsli korpuse ja trepirinnatise rohmakas liitekoht ning mitmed muud detailid osutavad kantsli hilisemale ümberpaigutamisele kirikus.

Kantsli ümbertõstmine oli ilmselt seotud uue altariseina valmimisega 1787. aastal, mille kaunistamiseks kasutati kantslilt pärit figuure: kantslilt altariseina karniisile tõesteti evangelist Johannese ja Matteuse kuju, nende vahele paigutati varem kõlaräästast krooninud Kristus Võitmatu, kelle asemele tõsteti omakorda algselt kõlaräästa serval seisnud ingel. Viimase tulemusel muutus kantsli ikonograafiline programm, kadus kiriklikule barokk-kunstile omane optimism tuleviku suhtes: kui kantslit kroonib Kristuse piinariista odaga ingel ning mitte pattu ja surma võitva Kristuse kuju, pole selle sõnum enam endine.

Kantslilt ära võetud Matteuse asemele näib olevat nikerdatud uus, Ackermanni figuuridega võrreldes kohmakam kuju. Kuna Matteuse tüpaaž ja lõikemaneer sarnaneb trepirinnatisel seisva Pauluse figuurile, siis võib sekundaarne olla ka tema kuju. Samas on olemas teine võimalus – Matteuse ja Pauluse kuju pärineb küll Ackermanni ajast, kuid need on nikerdanud mõni tema abiline. (Sellisel juhul on altariseinal Matteuseks peetud kuju hoopis keegi teine, näiteks Ristija Johannes, keda samuti mõnikord raamatuga kujutatakse). Seda versiooni toetab figuuride polükroomiaanalüüs.

Lisaks kaeti algselt polükroomne kantsel 18. sajandi lõpus valge, tumesinise ja beeži värviga. Ainult üks trepirinnatise putopea on säilitanud barokse värvilahenduse.

Uus saatuselöök tabas Karuse kantslit nõukogude ajal: kantsli korpuselt varastati Salvator Mundi ja evangelist Markuse, korpuse alt Moosese ja ukseportaalilt pelikani kuju.