Mis on teada Christian Ackermanni valmistatud Lihula kiriku kantslist?

Milline Ackermanni töökojast pärit Lihula vana kiriku kantsel täpselt välja nägi, ei ole teada: 1878. aastal valminud uude neogooti stiilis pühakotta vanast kirikust barokset kantslit üle ei toodud; selle asemele muretseti uus, kiriku üldilmega paremini sobiv neogooti stiilis kantsel. Tänu sellele, et uue kantsli kaunistamiseks kasutas kohalik meister F. Lauberg ära vana kantsli figuurid, võib aga öelda: Ackermanni nikerdas Lihula kiriku kantsli korpusele vähemalt viis figuuri: Moosese, Pauluse, Aaroni, Salvator Mundi ja Ristija Johannes (kadunud) kujud.

Võimalik, et Pauluse kõrval oli algselt ka Peetruse kuju, nagu Ackermanni mitmel kantslil ja altariseinal. Aaroni kuju esinemine Ackermanni loomingus on erandlik, samuti Moosese ja Ristija Johannese esinemine kantsli korpusel – üldjuhul on Mooses kas kantsli tugifiguuriks või koos Ristija Johannesega altariseinal. Selliste vana ja uue testamendi tegelaste valiku pakkus kantsli korpuse kaunistamiseks välja tõenäoliselt Lihula kantsli tellija pastori heakskiidul.

Tänu 1930. aastatel Lihula kiriku „kolikambri“ leidudest tehtud fotodele saab lisada, et kantsli korpuse ja/või trepirinnatise küljetahvleid eraldasid üksteisest naturalistlikud taimornamendis lillevanikud. Samuti kaunistasid kantslit putopea-kujulised reljeefid.

Analoogiale toetudes võib oletada, et kantsli korpus toetus sambale. Ilmselt oli barokk-kantslil ka polügonaalne kõlaräästas, mille tipus ja nurkades seisid figuurid. Suure tõenäosusega oli Ackermanni-aegne kantsel ühes oma figuuride ja ornamentikaga kaetud polükroomiaga, mis halbade hoiutingimuste ja/või hilisema ülevärvimise ettevalmistuse (vana lahtise värvi mahakraapimise) tõttu on peaaegu täielikult hävinud.

Barokk-kantslist säilinud figuuride ja ajaloolistelt fotodelt nähtavate detailide stiili järgi otsustades valmistas Ackermann Lihula kirikule kantsli 1690. aastate lõpus või 18. sajandi alguses.

Vaata blogist ka sissekannet uuringute kohta