Milles seisneb Martna kiriku altariseina erakordsus?

Erinevalt kõikidest teistest Ackermanniga seotud altariseintest, on 1700. aastal valminud Martna kiriku oma säilinud peaaegu algsel kujul. 19. sajandil pandi küll altariseina põhikorrusele uus maal ning saksakeelse tekstitahvli asemele eestikeelne, kuid praeguseks on need eemaldatud. Näha on põhjamaise barokk-kunsti jõuline, samas puhas vorm, ruumilisuse taotlus, maalitud ja nikerdatud figuuride kaudu edasi antud sõnumi tähtsus barokk-kunstis.

Milline on altariseina sõnum?

Tundmatu kunstniku maalitud Püha õhtusöömaega ja Kristuse ristisurma kujutava pildi kohal seisab kahe jumalikku sfääri markeeriva ingli kuju vahel Kristus Võitmatu. Kompositsiooni mõte on kuulutada – Jumal on saatnud oma ainusündinud poja maailma, et inimesi lunastada ja kinkida kristlastele igavene elu. Kahel pool maale seisavad vana ja uue testamendi liitu, kümne käsu ja ristimise sakramendi tähtsust sümboliseerivad Mooses ja Ristija Johannes ning kristlikud voorused, ristiga Usk ja ankruga Lootus.

Milline oli altariseina algne värvi-, kulla- ja hõbedasära?

Lisaks laias kullatud raamis värvikirevatele barokkmaalidele, kullatud baaside ja kapiteelidega punase marmoreeringuga sammastele ning halli marmoreeringuga sambatugedele, olid altariseinal ka Ackermanni nikerdatud kujud väga värvilised. Ackermanni figuuridel olid ihukarva näod, käed ja jalad, tumedad juuksed, habemed ja silmad, punased huuled ning punase-sinise-rohelisega kaunistatud rüüd ja värvilised atribuudid. Ohtralt oli kasutatud kulda, hõbedat ja lüstrit, näiteks vooruste kleitidel ja inglitiibadel. Kristuse roosale ihule oli koguni maalitud stigma, tema niuderätt oli algselt ilmselt hõbedane. Samuti oli värvi, kulla ja hõbedaga kaetud altariseina ornamentika.

Millega Ackermanni Martna figuure võiks võrrelda?

Martna altariseina figuure saab võrrelda nii meistri varasemate, Tallinna toomikiriku ning Türi kiriku altariseina (1694–1696 ja 1693) kui ka hilisema, Tallinna Rootsi-Mihkli kiriku kantsli (1707) figuuridega. Iseloomulik meistri viimasele kümnele tegevusaastale on selge, valguse ja varju mänguga arvestav terav lõikejoon.