3D dokumenteerimine

3D dokumenteerimine on meetod, kus andmete kogumise esimeses faasis konverteeritakse füüsiline objekt punktipilveks, kasutades näiteks laserskaneerimist või fotogramm-meetriat, millest on hiljem võimalik luua digitaalne 3D-mudel. Käesoleva projekti käigus on 3D andmete kogumisel kasutatud valdavalt fotogramm-meetrilist meetodit. Tulemuste põhjal saab määrata objekti mõõtmeid, kuju ja asendit ehk koordinaate, mh talletada kunstiteose pinnafaktuuri väiksemaidki erisusi.

Kombineerituna teiste andmetega aitavad 3D dokumenteerimise meetodid kaasa uuringute läbiviimisele ning teose kohta käiva informatsiooni paremale säilitamisele ja esitlemisele. Nii on 3D-mudelil võimalik täpselt kaardistada objektiga seotud uuringud, sh varasemad andmed, instrumentaalanalüüside tulemused, alusjoonised, ülemaalingud, dendrokronoloogiaga seotud info jm.

6 aastat ago